Видео » Улуу Жеңишке 75 жыл

3-в класс

Улуу Жеңишке 75 жыл. Тарбиялык саат, 3-в классы, куратору Бекбоева Гүлмира Касидиновна.

10-м2 классы, Улуу Жеңишке 75 жыл

Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына арналган тарбиялык сабак, куратору: Иманкасымова Таалайкүл.

2-д классы, Жеңиштин 75 жылдыгына арналат

Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына арналган видео-материал, куратору Урсейитова Чынаркүл

9-т1 классы

Улуу Жеңишке 75 жыл. "Эч ким эч нерсе унутулбайт!" темасында 9-т1 классынын видео-ролиги, куратору Мусаева Эльизат.

"Эч ким эч нерсе унутулбайт!" видео-конкурсу

УИТМЛдин 5-класстары арасында уюштурулган видео-конкурсу, 3-орун, 5-д классы, куратору Дыйканбаева Айгүл.

"Эч ким эч нерсе унутулбайт!" видео-конкурсу

УИТМЛдин 5-класстары арасында уюштурулган видео-конкурсу, 2-орун, 5-е классы, куратору Укеев Турар.

"Эч ким эч нерсе унутулбайт!" видео-конкурсу

УИТМЛдин 5-класстары арасында уюштурулган видео-конкурсу, 1-орун, 5-з классы, куратору Каимова Айнагүл

"Эч ким эч нерсе унутулбайт!" видео-конкурсу

УИТМЛдин 5-класстары арасында уюштурулган видео-конкурста 1-орун. 5-а классы, куратору Асанканов Добул

2-а класс

Тарбиялык саат, 2-а класс, мугалими Шайбекова Чынара.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru