Видео » Окутуу-тарбиялоо процессине

Өзүн баалоо - психологиялык кеңештерден

Адам жашоосундагы эң маанилүү нерсе - өзүн баалоосу...

Дистанттык окутуу

Дистанттык окутууда ата-энелерге сунуштар

Ата-энелерге психологиядык кеңештер

Ата-энелерге психологиядык кеңештер, сунуштамалар

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru