Видео » УИТМЛ: Жаңы 2021-жылга куттуктоолор!

УИТМЛдин директору, п.и.к., доцент М.У. Касымалиев

УИТМЛдин директору, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент М.У. Касымалиевдин видео-куттуктоосу

УИТМЛдин администрациясынын куттуктоосу

УИТМЛдин администрациясынын видео-куттуктоосу

Орус тили ж/а адабияты кафедрасынын куттуктоосу

Орус тили ж/а адабиятынын видео-куттуктоосу

Математика кафедрасынын куттуктоосу

Математика кафедрасынын видео-куттуктоосу

Кыргыз тили ж/а адабияты кафедрасынын куттуктоосу

Кыргыз тили ж/а адабияты кафедрасынын видео-куттуктоосу

Тарых-география кафедрасынын куттуктоосу

Тарых-географиясынын видео-куттуктоосу

Информатика кафедрасынын куттуктоосу

Информатика кафедрасынын видео-куттуктоосу

Химия-биология кафедрасынын куттуктоосу

Химия-биология кафедрасынын видео-куттуктоосу

Маданият кафедрасынын куттуктоосу

Маданият кафедрасынын видео-куттуктоосу

Чет тилдер кафедрасынын куттуктоосу

Чет тилдер кафедрасынын видео-куттуктоосу

Физика кафедрасынын куттуктоосу

Физика кафедрасынын видео-куттуктоосу

Башталгыч класстар кафедрасынын куттуктоосу

Башталгыч класстар кафедрасынын видео-куттуктоосу

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru