"Профессор А. Молдокулов атындагы УИТМЛдин колдоочу жана өнүктүрүүчү коому" коомдук бирикмесинин 2020-2021-окуу жылындагы отчету

"Профессор А. Молдокулов атындагы УИТМЛдин колдоочу жана өнүктүрүүчү коому" коомдук бирикмесинин 2020-2021-окуу жылындагы отчету

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru