2020-2021 окуу жылындагы 5-11 класстар үчүн сабактардын жүгүртмѳсү.

Профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин

5-11 класстары үчүн 2020-2021 жылга түзүлгөн сабактардын жүгүртмөсү

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru